تو خودت یک حرفی ...

خدا را چه دیدی!

شاید روزی از کنارم عبور کردی...

حتی از کنار قبرم!

فاتحه ات هم نه؛

فقط صدای راه رفتنت،

آهنگ لرزه ای که به خاک می افتد 

راضی ام میکند

باور کن 

پی نوشت :

آه از دنیایی که بی آهنگ گذشت...


/ 1 نظر / 21 بازدید
ستاره برفی

[لبخند][گل]